Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Ὕδρα 2012 Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος,Ἄνω Μανδράκι

 

Ὕδρα 2012
Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος,
Ἄνω Μανδράκι

Δευτέρα 04 Ἰουνίου 2012


Ἐπιμέλεια παρουσίασης:
(Δημήτριος Ν.Σταματάκος & Κωνσταντῖνος Δ.Κουκουδάκης)


Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος,κατὰ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος,ἀνήμερα τὴ ἑορτῆς

Ἄφιξη τῶν προσκυνητῶν μέσω τῶν κεντρικῶν μονοπατιῶν,εἴτε μέσω τῆς ἀνάβασης τῆς πλαγιᾶς Γκλιάτι
εἴτε μέσω τῆς ἀνάβασης τῆς συνοικίας Μπουαγιᾶς.
Εὐλογία Ἄρτων

Ἱερὰ Λιτάνευσις Εἰκόνων Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος


 

Μαγνητοσκόπιον:
Ἱερὰ Λιτάνευσις Εἰκόνων Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας ΤριάδοςὉ Νίκος Μαῦρος & ὁ Γεώργιος Λαγκαδιανὸς ἐπὶ τῆς προετοιμασίας τῆς τραπεζαρίας